Cymdeithas fasnach hiraf y diwydiant adeiladu.

 

Mae Ffederaswin Cendelaethol yr Adeiladwyr yn cynrychioli contractwyr ac adeiladwyr bach i ganolig eu maint ledled Cymru a Lloegr. Fel un o gyrff masnachu mwyaf hirhoedlog y DU, fe dechreuoedd I gynrychioli’r proffessiwn adeiladu ac i hybu amodau mae angen i’w aelodau ffunnu a chyfrannu at lwyddiant economaidd y DU.

Mae’r aelodau’n amrywio o’r unig fasnachwr i gwmniau adeiladu mawr, gwerth miliynau o bunnoedd, gyda throsiant yn amrywio o lain a £500,000 i £500,000,000. Mae’r Ffedderasiwn yn darparu cyngir, hyfforddiant, cynrychiolaeth a gwasanaethau busnes arbenigol i aelodau fel y gallant gydymffurfio â safonau diwydiant, rhagori wrth eu cyflawni, a thyfu busnesau llwyddiannus.

 

Mewngofnodi  
Ymunwch nawr  

   

 

 

Digwyddiadur Newyddion