Sut Gallwch Chi Elwa o NFB Cymru

Mae NFB Cymru yn cysylltu pobl yn y diwydiant adeiladu ac yn rhoi cyfleoedd i fusnesau newydd. Rydym yn anfon gwaith penodol Cymru i’n haelodau.

Mae gan y rhanbarth hefyd ei gylchgrawn penodedig ei hun. Cyhoeddwyd tair gwaith y flwyddyn, ac mae’n llawn o newyddion, nodweddion, astudiaethau achos a mwy o’r cyfan gyda ffocws ar Gymru.

Mae gennym hefyd rwydwaith trawiadol o arbenigoedd i fanteisio arno, gan gynnwys hyfforddiant eithradol a chymorth i ariannu’r hyfforddiant hwnnw. Mae NFB Cymru wedi helpu llawer o aelodau i wneud cais am arian a grantiau hyfforddi.

Ceir cyfleoedd rhwydweithio gwych-gyda chleientiaid, isgontractwyr, prentisiaid, partneriaid busnes, dylanwadwyr a deddfwyr.

Mae busnesau yng Nghymru hefyd yn elwa ar arweiniad drwy canfod adeiladwr – Mae ein hadnodd ar-lein poblogaidd yn dod ag ymholiadau oddi wrth y cyhoedd, sy’n cael eu cyferio’n benodol at aelodau NFB Cymru sydd a’r maes arbenigedd gofynnol.

Rydym hefyd yn cynnig arweiniaid arbenigol am ddim drwy linellau cyngor, gyda gwybodaeth benodol am eich sefyllfa a’ch lleoliad.

 

Mwy Wybodaeth: 

nfb list  Cyfeiriad      

nfb list  Amdano     

nfb list  Amcanion   

 

line

 

NFB Cymru connects people in the construction industry and provides opportunities for new business. We send out Wales-specific business opportunities each week for our members to have first sight of their potential pipeline of work.

The region also has its own dedicated Regional Review magazine. Published three times a year, it is full of news, features, case studies and more – all with a focus on Wales.

We also have an impressive network of expertise to tap into, including outstanding training and help to fund that training; NFB Cymru has helped many members to apply for training funds and grants.

There are great networking opportunities – with clients, sub-contractors, apprentices, business partners, influencers and legislators.

Businesses in Wales also benefit from leads via Find a Builder – our popular online tool brings enquiries in from the public, which are directed specifically to NFB Cymru members who have the required area of expertise.

We also offer free expert guidance via advice lines, with information specific to your situation and location.

 

More information:

nfb list  Address      

nfb list  About       

nfb list  Objectives