Mae NFB Cymru yn rhan o’r NFB ar gyfer aelodau yng Nghymru. Gyda thirlun adeiladu a rheoleiddo gwahanol yng Nghymru, mae’n bwysig i’r NFB adlewyrchu’r gwahaniaethau hynny ac ymateb iddynt ar ran ei aelodau.

Mae aelodau Cymry’n cynnwys busnesau bach a chanolig, yn amrywio o unig fasnachwyr i gontractwyr gwerth miliynau o bunnoedd.

 

Mwy Wybodaeth: 

nfb list  Cyfeiriad   

nfb list  Amdano      

nfb list  Amcanion     

nfb list  Manteision

 

line

 

NFB Cymru is the division of the NFB specifically for members in Wales. With a different construction and regulatory landscape in Wales, it is important for the NFB to reflect and respond to those differences on behalf of its members.

Welsh members include small and medium sized businesses, ranging from sole traders to multi-million pound contractors.

 

More information:

nfb list  Address   

nfb list  About       

nfb list  Objectives     

nfb list  Benefits